la loi pinel defiscalisation

CREO PINEL

CZYM JEST CREO?

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej jest niezależną instytucją badawczą, treningową i doradczą zajmującą się wszechstronną edukacją osób zaangażowanych w działalność publiczną.

CREO poprzez inicjowane przedsięwzięcia dąży do propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego opartego na narodowej kulturze i tradycji, a jednocześnie otwartego na wymianę myśli i doświadczeń z przedstawicielami innych społeczeństw.

CREO upowszechnia postawę aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

CREO współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz partiami politycznymi działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej aktywnie współpracując z innymi organizacjami o zbieżnych celach działającymi na arenie międzynarodowej tworzy platformę wymiany myśli i doświadczeń dla osób i podmiotów współpracujących z CREO.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej aktywnie współpracuje z innymi tego typu organizacjami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Szczegóły na temat można znaleźć także w dziale "aktualności". Poniżej przedstawiamy listę bratnich instytutów i fundacji.

International Republican Institute, USA www.iri.org
Democracy Foundation, Bułgaria www.democracybg.org
Instytut CEVRO, Czechy www.cevro.cz
EPP Political Foundation www.epp-eu.org
Fundacja Kondrada Adenauera, Niemcy www.kas.de
Constantinos Karamanlis Institute for Democracy, Grecja www.idkaramanlis.gr
Dispositif Loi Pinel : www.loipinel.me
Fundacja Antall Josef, Węgry www.aja.hu
Fundacja Századvég, Węgry www.szazadveg.hu
Foundation for Civic Hungary, Węgry www.szpma.hu
Institute of Democratic Politics, Litwa www.dpi.lt
Institute for Modern Slovakia, Słowacja www.ipms.sk
Instytut Jože Pucnik, Słowenia www.ijpucnik.si
Fundacja FAES , Hiszpania www.fundacionfaes.org

AKADEMIA CREO

Akademia CREO to rozbudowywana grupa projektów o profilu edukacyjno-szkoleniowym, a także dyskusyjnym i publicystycznym. W ramach Akademii CREO w chwili obecnej realizowane są następujące projekty:
1.Klub Myśli i Dyskusji CREO
2.CREO Młodych

Klub Myśli i Dyskusji CREO został utworzony, loi Pinel aby lepiej rozumieć otaczający nas świat, procesy społeczne, ideowe podstawy cywilizacji czy też to, co się dzieje w Polsce, Europie i świecie. Chcemy stworzyć jego uczestnikom możliwość dyskusji o historii, współczesności i zdarzeniach przyszłych. Liczymy, że Goście Klubu będą go wspierać swoją wiedzą, autorytetem i zaangażowaniem. Gwarantujemy, iż o historii idei, kulturze, polityce, mediach, społeczeństwie czy stosunkach międzynarodowych można w Klubie dyskutować z fachowcami w tych dziedzinach.

CREO Młodych to program skierowany do uczniów szkół średnich i trzecich klas gimnazjalnych mający na celu podniesienie aktywności młodych ludzi w życiu publicznym. Podczas prowadzonych przez nas lekcji w ciekawy sposób przekazujemy wiedzę o funkcjonowaniu instytucji publicznych, informujemy o prawach obywateli oraz wyjaśniamy ideę społeczeństwa obywatelskiego. défiscalisation immobilière CREO Młodych składa się z dwóch etapów: I- lekcja o samorządzie. Społeczna świadomość znaczenia samorządu lokalnego w Polsce jest nadal bardzo niska. Dlatego od tego chcielibyśmy zacząć edukację obywatelską wśród młodzieży. Lekcja prowadzona jest przez doświadczonych samorządowców oraz absolwentów politologii z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, którą wszyscy uczestnicy otrzymują po spotkaniu. Lekcja o samorządzie ma na celu wyłonić osoby najbardziej aktywne, które wzięłyby udział w II etapie programu. Czas trwania I etapu: wrzesień- listopad II- warsztaty. Reprezentacja poszczególnych szkół bierze udział w warsztatach, które obejmą 15 godzin spotkań. Możliwe jest także uczestników osób indywidualnych, które wysłały swoje zgłoszenie bezpośrednio do organizatorów CREO Młodych. Warsztaty prowadzone będę w sesjach 1,5 godzinnych między innymi z zakresu wiedzy o marketingu politycznym, samorządzie terytorialnym, Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych czy podstaw prawa. W ramach warsztatów przewidziane są także spotkania z wykładowcami i studentami Uniwersytetu Gdańskiego, znanymi osobistościami świata polityki oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Szczegółowy program zostanie przesłany wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom. Planowana jest także całodniowa wycieczka do Sejmu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Czas trwania II etapu: grudzień- kwiecień. loi Duflot Po zakończeniu programu każdy z uczestników wypełnia ankietę ewaluacyjną. Otrzymuje także dyplom ukończenia Akademii Samorządowej CREO.
Zaproszenia do Akademii CREO wysyłane są listownie do dyrekcji szkoły. Jeśli Państwa placówka go nie otrzymała, a jest zainteresowana udziałem w projekcie, prosimy o kontakt: akademia@creo.edu.pl

dispositif Pinel